Inwestycje

INWESTYCJE

Innowacyjne usługi lakierowania, w tym powłoki UV, oraz nowa hala produkcyjna

Rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Zakup linii lakierniczej z oprogramowaniem oraz rozbudowa hali w miejscowości Ostroróg celem wdrożenia innowacyjnej technologii lakierowania”.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych usług lakierowania poprzez wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę hali oraz nabycie linii lakierniczej i oprogramowania sterującego linią. Zakupiona linia lakiernicza będzie w pełni zautomatyzowaną linią natryskową z funkcjonalnością suszenia promiennikami podczerwieni (IR) oraz utwardzania powierzchni promiennikami UV.

Więcej informacji na temat nowych usług znajduje się tutaj —>   Lakierowanie UV

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BIT na rynku polskim i zagranicznym. Dofinansowanie projektu z UE: 873 000,00 PLN.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Nanoszenie powłok PVD (sputtering / metalizacja)

W połowie roku 2017 zakończyliśmy realizację projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii napylania warstw metalicznych na powierzchnie polimerowe.

Technologia wykorzystuje metodę sputteringu do metalizacji szkła, metali i tworzyw sztucznych (m.in. ABS, ASA, PA, PP, PBT, PA6, PET i inne) różnymi metalami (m.in. tytan, chrom, aluminium, stal nierdzewna, miedź, mosiądz i inne) i ich związkami chemicznymi, dzięki czemu wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych, w tym: efekt wizualny, zapewnienie nanowarstwy mieszczącej się w każdych tolerancjach wymiarowych, ekologiczny proces usługi, krótki czas realizacji oraz barwienie bez konieczności lakierowania (dla metali nieutleniających się).

Technologia pozwala m.in. na miedziowanie, mosiądzowanie i chromowanie szkła – procesy idealne dla branży oświetleniowej i kosmetycznej.

Więcej informacji na temat sputteringu znajduje się tutaj —> Sputtering

Poniżej przedstawiamy również materiały informacyjne o tej technologii – po kliknięciu otworzy się ich czytelna wersja z możliwością jej pobrania.

Opis procesu sputteringu (powłoki PVD) w Lakierni BIT Powłoka PVD w lakierni BIT - lustrzane powłokiProjekt otrzymał dofinansowanie od WRPO dla działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014 – 2020.

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “BIT” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup maszyny i oprogramowania przez firmę BIT s.c. w miejscowości Ostroróg w celu wdrożenia innowacyjnej technologii napylania warstw metalicznych metodą sputteringu”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BIT. Potrzeba realizacji projektu jest efektem potrzeb odbiorców oraz Wnioskodawcy, w tym przede wszystkim: najwyższa jakość usług, w tym efektów wizualnych, szerszy zakres wykonywanych usług lakierowania, rozszerzenie oferty, wdrażanie innowacyjnej technologii, aspekty ekologiczne świadczonych usług, optymalizacja procesów nakładania powłok.

Planowane efekty projektu w 2017 roku to wprowadzenie innowacji procesowych (1 szt.), wprowadzenie innowacji produktowych (1 szt.), wprowadzenie innowacji nietechnologicznych (2 szt.), wzrost zatrudnienia (2 osoby).

Wartość projektu: 1 924 950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 704 250,00 zł.

EFRR_Samorzad_kolor
Robot lakierniczy FANUC – projekt zrealizowany

Robot lakierniczy FANUC, linia automatyczna, lakierowanie natryskowe tworzyw, lakiernia BiT
Robot lakierniczy FANUC – linia automatyczna w lakierni BiT

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt pt. “Zakup uniwersalnej linii do lakierowania detali z tworzyw sztucznych”, który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt objął wdrożenie nowej technologii finansowanej kredytem technologicznym. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 639 676,09 zł i została w pełni rozliczona.

W ramach inwestycji zakupiona została w pełni automatyczna linia lakiernicza, wyposażona w sześcioosiowego robota marki Fanuc z dwoma pistoletami malarskimi.

Linia posiada pełną regulację temperatury oraz wilgotności w kabinie i tunelu podsuszania, co pozwala na utrzymanie stałych, optymalnych warunków do malowania. Nastawy lakiernicze są stałe (programowane – osprzęt WAGNER) dla każdego projektu.

Więcej informacji na temat robota lakierniczego znajduje się tutaj —>   Robot lakierniczy FANUC

innowacyjna gospodarka robot lakierniczy lakierowanie tworzyw BiT
Zakup robota lakierniczego FANUC – program Innowacyjna Gospodarka