Przetargi

OBECNE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – ZAKUP LINII LAKIERNICZEJ Z OPROGRAMOWANIEM

Numer postępowania: PPHU BIT 2-PN/2019
Data ogłoszenia: 30.10.2019 r.

Treść przetargu znajduje się tutaj –> PPHU BiT 2-PN/2019

efrr_samorzad_kolor-pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

Przedmiotem Zamówienia jest zakup linii lakierniczej z oprogramowaniem polegający na dostawie i montażu linii lakierniczej i oprogramowania oraz jej uruchomieniu w miejscowości Ostroróg celem wdrożenia innowacyjnej technologii lakierowania, na terenie działki o nr ewid. 274/3, położonej w obrębie (0001) miejscowości Ostroróg, gmina Ostroróg.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BIT na rynku polskim i zagranicznym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – ROZBUDOWA HALI W MIEJSCOWOŚCI OSTRORÓG CELEM WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII LAKIEROWANIA

Numer postępowania: PPHU BIT 1-PN/2019
Data ogłoszenia: 09.09.2019 r.

Treść przetargu znajduje się tutaj –> PPHU BiT 1-PN/2019

efrr_samorzad_kolor-pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa hali w miejscowości Ostroróg celem wdrożenia innowacyjnej technologii lakierowania, na terenie działki o nr ewid. 274/3, położonej w obrębie (0001) miejscowości Ostroróg, gmina Ostroróg.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BIT na rynku polskim i zagranicznym.

 

ARCHIWALNE PRZETARGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA – ZAKUP MASZYNY I OPROGRAMOWANIA PRZEZ FIRMĘ BIT S.C. W MIEJSCOWOŚCI OSTRORÓG W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII NAPYLANIA WARSTW METALICZNYCH METODĄ SPUTTERINGU.

Numer postępowania: PPHU BIT 1-PN/2016
Data ogłoszenia: 09.12.2016 r.

Treść przetargu znajduje się tutaj –> PPHU BiT 1-PN/2016

Projekt otrzymał dofinansowanie od WRPO dla działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014 – 2020.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “BIT” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup maszyny i oprogramowania przez firmę BIT s.c. w miejscowości Ostroróg w celu wdrożenia innowacyjnej technologii napylania warstw metalicznych metodą sputteringu”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BIT.